Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Προϋπόθεση της διεξόδου: Ο εξαναγκασμός τού υπαίτιου για την κρίση πολιτικού προσωπικού, ώστε να καταστεί εντολοδόχος της κοινωνίας

Τό βίντεο ανήρτησε το LoMac's blog



Δεν υπάρχουν σχόλια: