Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Γιώργος Κοντογιώργης : Το Ελληνικό πολιτικό κομματικό σύστημα έχει διαλύσει το κράτος! Εσείς οι Έλληνες Ομογενείς οφείλετε να αναλάβετε δράση και πρωτοβουλίες! Αυτό οργανωθείτε και δράστε γρήγορα και άμεσα κατά το ιστορικό πρότυπο των Ελληνικών Κοινοτήτων!


Grand Prospect Hall 16 11 2011 B by GR-US-N-A-Channel


Grand Prospect Hall 16 11 2011 C by GreekAmericanNewsAgency

Δεν υπάρχουν σχόλια: