Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Όρων επίσκεψις: Επεξήγηση των όρων της κοσμοσυστημικής θεωρίας του Γ. Κοντογιώργη


Μέ μεγάλη μου χαρά, παρουσιάζω επεξήγηση των όρων της κοσμοσυστημικής θεωρίας, όπως παρουσιάζονται στό βιβλίο του Γ.Κοντογιώργη "Η Ελληνική Δημοκρατία τού Ρήγα Βελεστινλή". Οι όροι θα παρουσιαστούν ένας-ένας, πρός αποφυγήν κόπωσης και για διευκόλυνση της κατανόησης.

ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ: σύνολο κοινωνιών που διαθέτει εσωτερική αυτάρκεια και συνοχή ως πρός τις καταστατικές του παραμέτρους (την οικονομία, την επικοινωνία κ.ά), καθώς και κοινές θεμέλιες αξιακές και ιδεολογικο-πολιτισμικές ορίζουσες. Διακρίνουμε το δεσποτικό και το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ:
Ορίζει τις κοινωνίες που συγκροτούνται με υπόβαθρο την ελευθερία.


ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ:
Απαντάται συγκροτημένο στη μικρή κλίμακα και στη μεγάλη κλίμακα.
Τό ανθρωποκεντρικό ή ελληνικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας έχει ως υπόβαθρο το φυσικό επικοινωνιακό περιβάλλον, ως θεμελιώδη κοινωνία την πόλη, ενώ διαθέτει περιορισμένο γεωγραφικό βάθος. Τό αποκαλώ επίσης ελληνικό, διότι συγκροτήθηκε από τον ελληνισμό, ο οποίος διατήρησε την ανθρωποκεντρική του ηγεσία έως το τέλος, παρόλον ότι εντάχθηκαν κατά καιρούς σ' αυτό και άλλοι λαοί, ορισμένοι από τους οποίους μάλιστα το ηγεμόνευσαν εν όλω ή εν μέρει. Το ελληνικό ή αθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας διένυσε μια ολόκληρωμένη εξελικτική διαδρομή, η οποία διακρίνεται σε δύο φάσεις: Την κρατοκεντρική και την οικουμενική.
Τό ανθρωποκεντρικό (ή εθνοκεντρικό) κοσμοσύστημα μεγάλης κλίμακας προήλθε απο τη μετακένωση των παραμέτρων του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας στην ευρωπαϊκή δεσποτεία. Η ανασύνταξη του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος στη βάση της μεγάλης κλίμακας επέτρεψε σ' αυτό να επιβληθεί στο σύνολο του πλανήτη. Η φάση που διέρχεται σήμερα είναι η πρωτο-ανθρωποκεντρική, εδράζεται δηλαδή στη βασική, την ατομική ελευθερία. Εξού και είναι επίσης κρατοκενρικά συντεταγμένο.Δεν υπάρχουν σχόλια: